ביטוח חבר מושב

ביטוח חבר מושב נועד לתת מענה ביטוחי לסיכונים הכרוכים בהפעלת יחידת משק חקלאי. פוליסת הביטוח לחברי מושב מורכבת מכיסויים שונים והרחבות מיוחדות, כאשר חלק מההרחבות והכיסויים ניתנים לרכישה בנפרד, על פי צרכי המבוטח.

פוליסת הביטוח מודולארית וניתנת להרחבות בהתאם לצרכי המשק

כלי נגישות

Powered by - Wemake