הצהרת בריאות

טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

במילוי פרטי האישיים ולחיצה על "אשר" אני מצהיר/ה כי:

  1. ערכתי היום בדיקה למדידת חום גוף, בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלסיוס.
  2. איני משתעל/ת וכן אין לי קשיים נשימתיים (למעט שיעול או קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת)
כלי נגישות

Powered by - Wemake