ביטוח משכנתא

ביטוח חיים וביטוח מבנה למשכנתא

משכנתא הינה הלוואה הניתנת ע”י הבנק לצורך רכישת נכס (בדרך כלל למגורים).

עם נטילת הלוואת משכנתא מהבנק,  אנו נדרשים ע”י הבנק גם לביטוח המשכנתא.

ביטוח המשכנתא הינו חלק בלתי נפרד מהלוואת המשכנתא, שכן הוא נועד להבטיח לבנק החזר של כספי ההלוואה במקרה של אסון.

הבנק מחייב את הביטוח לצורך כך, והאחריות על רכישת הביטוח חלה על נוטל ההלוואה ובלעדי הביטוח, לא תינתן ללווה הלוואת המשכנתא,

בעבר, נהוג היה לבצע את ביטוח המשכנתא דרך הבנק שממנו ניתנה ההלוואה. עם השנים, ומתוך ראיית הלקוח יצא ביטוח המשכנתא מחזקתו הבלעדית של הבנק ונפתח לתחרות לרווחת הצרכן, כך למעשה ניתן כיום לרכוש את הביטוח גם באמצעות חברות ביטוח.

ביטוח המשכנתא הינו ביטוח המשלב ביטוח מבנה, המיועד למקרים של פגיעה בנכס, וביטוח חיים, המבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מות הלווה.

ביטוח החיים למשכנתא מגן על הלווים ועל הבנק כאחד.  במקרה מוות חלילה של אחד הלווים, מחוייבת חברת הביטוח להשיב לבנק את יתרת ההלוואה שטרם נפרעה. מאותו שלב ההלוואה חדלה מלהתקיים וכך קטן גם הנטל הכלכלי על המשפחה בעקבות מותו של אחד הלווים, שכן לא קיימת יותר דרישה לתשלומי הלוואה, והנכס עובר לבעלות מלאה של הלווה ללא שיעבוד.

ביטוח מבנה למשכנתא מיועד למקרים של פגיעה בנכס כתוצאה מנזקים שונים. ברוב המקרים, ביטוח זה אינו כולל ביטוח תכולה המגן על הרכוש בתוך הבית.

תעריפי ביטוח המשכנתא מושפעים מגילו של המועמד לביטוח, מצבו הבריאותי, סוגי ההלוואה ואורכה כמו גם מהערכת שווי המבנה ע”י שמאי הבנק. בדרך כלל תשלומי ביטוח מבנה למשכנתא נמוכים באופן יחסי ואף חשוב לברר מה הכיסויים המוצעים במסגרת הביטוח במקרה של פגיעה קשה בנכס.

כלי נגישות

Powered by - Wemake