ביטוח חיים/ריסק

ביטוח חיים למקרה מוות.

פיצוי כספי למשפחה במקרה של מוות

ביטוח חיים למקרה מוות יסייע לך ולמשפחתך להתכונן לבלתי צפוי ולקבל סיוע כספי במקרה של מוות. את סכום הביטוח יש לקבוע בהתאמה למספר בני המשפחה התלויים בהכנסתך, משך הזמן שתכננת לפרנס אותם וסכום הכסף שאתה רוצה להבטיח להם.

כלי נגישות

Powered by - Wemake