אוקטובר 2017

קרובים אליך יותר מתמיד

לחברינו בקיבוצים ובתעשייה הקיבוצית שנה טובה ומבורכת,

אנו גאים להשיק היום את המגזין הסלולרי הניסיוני, לצד כלים דיגיטלים חדשניים, שמטרתם הנגשת מידע ומשלוח הצעות מחיר לפרט מצד אחד ומאידך, מתן מידע מקצועי לנושאי המשרות בקיבוצים ובתעשייה בתחומי הביטוח המסורתיים

בשנים האחרונות חווים המשקים שינויים רבים – החל משינוי אורחות החיים והרגלי הצריכה של הפרט, דרך מגמת השתלטות של גופים שונים על מפעלי התעשייה המצליחים, לצד חדשנות בכל הקשור לקשרי ספק לקוח ושיפור מדדי השירות.

 אנו פועלים כל העת לשיפור, חדשנות ושכלול המוצרים הביטוחיים של ביטוח חקלאי, כמו גם שיפור רמת השירות, זמני התגובה, והנגשת השירותים המסורתיים והדיגיטליים עם דגש על לקוח הקצה – החבר/התושב, המעוניין בביטוח רכב פרטי או דירה, אמין, זול וזמין.

האתגר גדול והנוסחה פשוטה: ככל שנבטח יותר בביטוח חקלאי נוכל להמשיך להתחדש, לשפר ולהתקדם.

בברכת שנה טובה….

עופר אביטל, מנכ”ל

נבחרת איזורית – הפנים שמאחורי השמות

בואו להכיר קצת יותר מקרוב את מנהלי האיזורים במשקי הקיבוצים סוכנות לביטוח


פנינה אקרון, סמנכ”לית
חברת מושב שיתופי הבונים מזה כ-43 שנים.
שימשה בתפקידים מרכזיים במשק ומזה כעשרים שנה עובדת בסוכנות הביטוח, 16 שנה כמנהלת אזור השרון והכרמל ובארבע השנים האחרונות בתפקיד סמנכ״ל, אחראית לתחום המכירות ושרות הלקוחות.

שפריר טלמור – מנהל אזור המרכז

שלי גינזבורג – מנהלת אזור ערבה דרומית

רונן שחורי –  מנהל אזור רמת הגולן והגליל

אילן זהב – מנהל אזור גליל מערבי ועמקים

ליאת בנימין – מנהלת אזור השרון והכרמל

ישי בשן –  מנהל אזור הדרום ועוטף עזה

זיו בר –  מנהל אזור גליל ועמקים

זכות התחלוף (שיבוב)

פינה זו תיגע בנקודות שונות הקשורות לעולם הביטוח הקיבוצי ולעולם הביטוח בכלל, ותנסה לשפוך אור על סוגיות ביטוחיות בהן נתקלים אנשי הביטוח והכספים בקיבוצים ובתעשייה במהלך השנה.

מאמרים אלה אינם מחליפים ייעוץ ביטוחי או משפטי בסוגיות הנדונות.

זכות התחלוף( שיבוב) ומקומה בהסכמים

עקרון התחלוף (שיבוב/סברוגציה) בתחום הביטוח עוסק בזכותו של המבטח לחזור בתביעה לפיצוי כנגד צד שלישי שלא במסגרת חוזה הביטוח. על פי עקרון זה זכאי מבטח שפיצה את מבוטחו, לתבוע את הגורם לנזק בגובה תגמולי הביטוח אותם שילם למבוטח.

חשוב לדעת, כי במקרה בו הנזק שנגרם למבוטח גדול מתגמולי הביטוח שקיבל מחברת הביטוח, זכאי המבוטח שנפגע לתבוע באופן ישיר מהמזיק  את יתרת הסכום מעבר לסכום התחלוף.

לדוגמא: מבנה מושכר בקיבוץ עלה באש וניזוק כולו. הקיבוץ ביטח את המבנה במלוא ערכו אך לא ביטח את אובדן דמי השכירות .  נמצא כי האשם בנזק הוא השוכר. לאחר שחברת הביטוח פיצתה את הקיבוץ בגין הנזק למבנה, עומדת לה הזכות לתבוע את השוכר שגרם לנזק בגין הסכום ששילמה לקיבוץ. זכות זו אינה פוגעת בזכות הקיבוץ לתבוע את המזיק  בגין אובדן דמי השכירות שלא בוטחו .

סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח  עוסק בזכות התחלוף במקרה של נזקי רכוש,  אך יש לשים לב כי זכות  זו מופיעה גם בביטוחי חבויות (סעיף 67 לחוק חוזה ביטוח) וגם בביטוחי תאונה, מחלה ונכות( סעיף 54 לחוק חוזה הביטוח).

יש לשים לב, כי זכות התחלוף זו הינה זכות עליה יכול המבטח להתנות או לוותר כל עוד לא נפגעות זכויותיו של המבוטח. כך למשל נהוג לקבוע כי זכות התחלוף אינה עומדת  למבטח כנגד בני משפחה או חברי דירקטוריון  או בעלי מניות או ככל שהדבר קשור בקיבוצים, כלפי חברי ותושבי הקיבוץ.  מאידך נוהגות חברות  הביטוח לא להסכים לביטול זכות התחלוף כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

מאחר ועקרון התחלוף הוא מהזכויות שעומדות לחברת ביטוח אך ניתנות להתניה, מומלץ בהסכמים הנחתמים בקיבוצים, להקפיד ולדרוש מהצד השני להסכם לקבל הסכמת חברת הביטוח שלו  לוותר באופן מפורש על זכות התחלוף כלפי הקיבוץ  ו/או תאגידיו ו/או נושאי המשרה בו ו/או חבריו ותושביו. דרישה זו יש לעגן באופן מפורש באישור עריכת הביטוח שנדרש מהצד השני להסכם.

 שנה טובה,

 דותן לופט, עו”ד. יועץ ביטוח

אנו כאן לרשותך – נשמח לתגובות והצעות

נשמח לקבל תגובות, שאלות, הצעות והערות – כדי להמשיך ולהשתפר עבורך ועבור לקוחותינו.

אנו קשובים לכל התייחסות שתועבר אלינו באמצעות הסלולר, הטלפון או בדואלtalm@mkb.co.il

בברכה,

טל מאיר, מנהלת פרוייקטים ושירות

מנהלת המגזין

טל: 03-5029380

נייד:052-2306052

כלי נגישות

Powered by - Wemake